Jäsenet

Jäsenille suunnatut sivut ovat salasanan takana.


Sivuilta löytyvät esim. 

  • Vuosikokousten pöytäkirjat
  • Yhdistyksen toimintakertomukset  ja -suunnitelmat
  • Yhdistyksen antamat lausunnot
  • Jäsenkirjeet

 
Rekisteröityneet jäsenet voivat jatkaa tästä.

 

HUOM! Päivittäkää sähköpostiosoitteenne jäsensivuillamme aina sähköpostin vaihtuessa. Muuten jäsenposti ei tavoita teitä.

 

Anomus Suomen Infektiolääkärit ry:n jäseneksi

Suomen Infektiolääkärit ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on infektiosairauksien spesialiteetti tai hän on koulutuksessa infektiosairauksien spesialiteettia varten. Erityisistä syistä hallitus voi hyväksyä jäseneksi muun lääkärin, jolla on merkittävä kliininen kokemus infektiotautien alalla.

Ohessa on jäsenhakemuslomake
Täytetty lomake pyydetään lähettämään yhdistyksen sihteerille sähköpostitse.